24
Jul

IZMENE ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA

IZMENE ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima 7. decembra 2018. godine, dok je zakon je stupio na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku 8. decembra.

Odredbe vezane za vreme upravljanja, odmora i pauza vozača su ostale nepromenjene.

Obaveza čuvanja tahografskih listića i ispisa, kao i podataka preuzetih sa digitalnog tahografa

i kartica vozača je produžena na dve godine.

Primena ovog zakona je proširena i na prevoz za sopstvene potrebe vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5t. Izuzeće se odnosi samo na vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5t a koja se koriste za nekomercijalni prevoz tereta (prevoz za lične potrebe vozača za koji se ne prima naknada).

KAZNENE ODREDBE

Promene:

za sve prekršaje pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica iz oblasti radnog vremena, vremena upravljanja, pauza i odmora i korišćenja tahografa propisana je fiksna novčana kazna. Za sve prekršaje u primeni su prekršajni nalozi.
za sve manje ozbiljne prekršaje vozača u vezi sa dnevnim, nedeljnim i dvonedeljnim vremenom upravljanja, vremenom neprekidnog upravljanja, za prekoračenja koja ne prelaze 15 minuta, prevoznik neće prekršajno odgovarati, dok odgovornost vozača i sankcija za vozače postoje.

Kazne za prekršaje u zavisnosti od težine prekršaja i subjekta kažnjavanja:

  • NAJOZBILJNIJI PREKRŠAJ
  • VRLO OZBILJNI PREKRŠAJ
  • OZBILJNI PREKRŠAJ MANJE
  • OZBILJNI PREKRŠAJ
 
NAJOZBILJNIJI PREKRŠAJ VRLO OZBILJNI PREKRŠAJ OZBILJNI PREKRŠAJ MANJE OZBILJNI PREKRŠAJ
Pravno lice 200.000 120.000 60.000 30.000
Odgovorno lice u pravnom licu 25.000 15.000 10.000 5.000
Preduzetnik 120.000 80.000 40.000 20.000
Vozač 50.000 40.000 20.000 10.000

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.22.7″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_text disabled_on=”off|off|on” _builder_version=”3.22.7″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima 7. decembra 2018. godine, dok je zakon je stupio na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku 8. decembra.

Odredbe vezane za vreme upravljanja, odmora i pauza vozača su ostale nepromenjene.

Obaveza čuvanja tahografskih listića i ispisa, kao i podataka preuzetih sa digitalnog tahografa

i kartica vozača je produžena na dve godine.

Primena ovog zakona je proširena i na prevoz za sopstvene potrebe vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5t. Izuzeće se odnosi samo na vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5t a koja se koriste za nekomercijalni prevoz tereta (prevoz za lične potrebe vozača za koji se ne prima naknada).

KAZNENE ODREDBE

Promene:

za sve prekršaje pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica iz oblasti radnog vremena, vremena upravljanja, pauza i odmora i korišćenja tahografa propisana je fiksna novčana kazna. Za sve prekršaje u primeni su prekršajni nalozi.
za sve manje ozbiljne prekršaje vozača u vezi sa dnevnim, nedeljnim i dvonedeljnim vremenom upravljanja, vremenom neprekidnog upravljanja, za prekoračenja koja ne prelaze 15 minuta, prevoznik neće prekršajno odgovarati, dok odgovornost vozača i sankcija za vozače postoje.

Kazne za prekršaje u zavisnosti od težine prekršaja i subjekta kažnjavanja:

  • NAJOZBILJNIJI PREKRŠAJ
  • VRLO OZBILJNI PREKRŠAJ
  • OZBILJNI PREKRŠAJ MANJE
  • OZBILJNI PREKRŠAJ

Izvor:  PUMED Trans