Trojezična potvrda aktivnosti

Radno vreme
Ponedeljak – Petak: 08:00 – 16:00
Adresa
Kumodraška 182, Beograd
Telefon
+381 11 3098290

Ukoliko je vozač u određenom periodu vremena koristio bolovanje, bio na godišnjem odmoru, odsustvovao sa posla, upravljao vozilom koje nije iz oblasti primene ovog zakona, obavljao ostale poslove osim upravljanja vozilom ili bio raspoloživ, prevoznik je dužan da za svaki takav period vozaču izda Potvrdu o aktivnostima vozača

TROJEZIČNA POTVRDA AKTIVNOSTI

TROJEZICNA POTRDA

Članom 11. Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima propisane su obaveze prevoznika da izda Potvrdu o aktivnostima vozaču koji je:

– u određenom periodu vremena koristio bolovanje, bio na godišnjem odmoru, odsustvovao sa posla,

– upravljao vozilom koje nije iz oblasti primene ovog zakona,

– obavljao ostale poslove osim upravljanja vozilom ili bio raspoloživ.

Član 11 Zakona glasi:

“Ukoliko je vozač u određenom periodu vremena koristio bolovanje, bio na godišnjem odmoru, odsustvovao sa posla, upravljao vozilom koje nije iz oblasti primene ovog zakona, obavljao ostale poslove osim upravljanja vozilom ili bio raspoloživ, prevoznik je dužan da za svaki takav period vozaču izda Potvrdu o aktivnostima vozača (u daljem tekstu: Potvrda).

Izuzetno od stava 1. ovog člana Potvrda se ne izdaje za vremena, odnosno aktivnosti vozača koje se evidentiraju pomoću tahografa ili ručnim unosom.

Potvrdu sačinjava prevoznik u dva primerka i popunjava je u štampanom obliku, odnosno putem računara. Jedan primerak Potvrde se izdaje vozaču, a drugi se čuva po redosledu izdavanja u sedištu prevoznika u periodu od dve godine od trenutka njenog izdavanja.

Potvrda isključivo sadrži prezime i ime odgovornog lica prevoznika, radno mesto odgovornog lica prevoznika, prezime i ime vozača, datum rođenja vozača, broj vozačke dozvole, lične karte ili pasoša vozača, datum početka rada vozača kod prevoznika i potpise odgovornog lica i vozača kao podatke o ličnosti i mora da bude pravilno popunjena pre početka putovanja.

Bliži izgled, sadržaj i način popunjavanja Potvrde iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.”

Potvrdu aktivnosti više ne priznaje većina evropskih zemalja. Bitno je imati je u Srbiji.