UPOZORENJE O ISTEKU ROKOVA

Ne dozvolite nikada da budete kažnjeni jer niste ispoštovali neki od zadatih rokova !

AETR-Control softverski sistem Vas unapred upozorava o isteku roka:

  • za očitavanje kartice vozača (28 dana);
  • za očitavanje digitalnog tahografa (90 dana);
  • za baždarenje digitanog tahografa;
  • validnosti vozačeve kartice