O SOFTVERU

ZATRAŽITE PONUDU ZA RENTIRANJE SOFTVERA NA tahograf@ltc.rs . Cena varira u zavisnosti od broja vozila.

Želite samostalno da vodite evidenciju radnog vremena vozača? Na pravom ste mestu!

AETR-Control  je trenutno najpouzdaniji program za vođenje evidencije radnog vremena vozača na ovim prostorima. Detaljno ga je pregledalo više visokokvalifikovanih inspektora i svi su došli do zaključka da je nepogrešiv i da je apsolutno usklađen sa svim evropskim i srpskim zakonima i propisima. S obzirom da je kreiran kao online sistem, sve izmene i dopune zakona se momentalno implementišu u njega. Ističe se i po tome što je jedini softver koji ima mogućnost unosa bolovanja i godišnjih odmora.

AETR-Control

 je najsavremeniji softver za obradu i analizu podataka sa kartica vozača, memorije digitalnih tahografa i skeniranih taho listića. Ovo je jedini online servisni sistem koji potpomaže kompanije, preduzetnike i vozače sa tahografskim vozilima. Omogućava im  brzo i lako očitavanje kartica vozača i digitalnih tahografa uz automatsku izradu svih izveštaja i evidencija.

Za rad u ovom programu nije neophodno angažovati poseban stručni kadar. Jednostavan je za rukovanje.

Podaci o vremenu vožnje se automatski generišu u izveštaje i evidencije.

* Digitalni podaci se očitavaju  uz pomoć posebnih uređaja za očitavanje koje je AETR-Control pripremio za svoje klijente po najpovoljnijim cenama na tržištu. 

 * Podaci preuzeti sa kartica vozača (DDD. fajlovi) se prosleđuju na server za obradu i analizu, odakle se potom automatski integrišu u izveštaje i evidencije.

*Prednost je što vozač može očitati svoju karticu u bilo kom trenutku, gde god da se nalazi u svetu. Značajna ušteda vremena i goriva

FUNKCIONALNOSTI PROGRAMA:

(Modeli)

  • Izveštaji
  • Linearni grafikon akivnosti
  • Mesečna evidencija
  • Kvartalna evidencija 
  • Upozorenja
  • Potvrda aktivnosti

Korišćenjem ovog softvera prevoznik ispunjava sve obaveze koje su propisane „Pravilnikom o evidenciji radnog vremena člana posade vozila“.

Analogni tahografi

* Nema potrebe za kupovinom skupih brzih skenera. * Dovoljan je najobičniji skener u boji.

AETR-Control je razvio najbolji i najprecizniji softver za obradu i analizu skeniranih tahografskih listića. Ovo je jedini program koji prepoznaje aktivnosti vozača sa tahografskog listića sa čak 98% tačnosti

Korisnik softvera u svakom trenutku moze imati uvid u skenirane tahografske listiće.

Program na osnovu razlike u kilometraži automatski prepoznaje i obaveštava klijenta o nedostatku tahografskih listića za pojedine dane.