15
Nov

EVIDENTIRANJE RADNE AKTIVNOSTI VOZAČA PRILIKOM PRELASKA DRŽAVNE GRANICE

EVIDENTIRANJE RADNE AKTIVNOSTI VOZAČA PRILIKOM PRELASKA DRŽAVNE GRANICE

Poštovani članovi, upozoravamo da je jedna od učestalih kazni prilikom kontrole vozača na putu u Srbiji i kazna za “nepropisno evidentiranje radne aktivnosti vozača prilikom prelaska državne granice”. Naime, po članu 4. Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, vozač mora tačno i adekvatno da evidentira vreme upravljanja vozilom koje ne spada u oblast primene ovog zakona, ostale poslove definisane pod ostalim radnim vremenom, vremena raspoloživosti, odmore i pauze. Ovi podaci se unose ručno na poleđinu tahografskih listića ili termalnog papira za ispis, odnosno preko tastera za ručni unos digitalnog tahografa. U slučajevima koji su sankcionisani a koje su nama prevoznici poslali, vozač nije evidentirao čekanje na graničnom prelazu odnosno obradu dokumentacije, skeniranje vozila i slične aktivnosti u samom terminalu kao “ostale poslove” tj. simbolom čekića već kao “odmor” tj. simbolom kreveta. Napominjemo da svaki prelazak državne granice koji je neispravno evidentiran može biti pojedinačno sankcionisan, za period od 28 dana, što je vremenski period koji nadzorni organi proveravaju. Nadzorni organi država u okruženju takođe vrše proveru beleženja aktivnosti tokom prelaska državne granice i novčane kazne su izuzetno visoke.